SPARK UNITED

Spark United is een zeer duurzaam sportverzamelgebouw te Amsterdam West. Gebruikers zijn de Nationale Rugby Bond, verenigingen en ongeorganiseerde sporters. De geïntegreerde tribune (1200 P) met Hospitality terras worden intensief gebruikt bij evenementen. De kop van het gebouw, met haar oplopende terrassen naar de gedeelde horecavoorzieningen, vormt het hart van Sportpark De Eendracht. Het sportverzamelgebouw sluit aan op de visie over Sportparken Nieuwe Stijl.